Niemiecki | Polski

ADWOKAT & OBROŃCA KARNY
- Polski Adwokat ds karnych i cywilnych -
w Berlinie i na terenie Niemiec

Startseite-KanzleiStrafrecht-ZivilrechtAktuelles - Anwalt Strafrecht Berlin - ZivilrechtAnwaltskosten Strafrecht - Prozeßkostenhilfe - ZivilrechtKontakt-AnwaltAnwaltsprofil

Współżycie ludzi potrzebuje porządku . Różnorodne relacje międzyludzkie wymagają reguł socjalnych, według których każdy musi swoje postępowanie dostosować. Te zasady zachowania składają się z nakazów i zakazów. Wynikają z zasad pisanych i niepisanych. Każda reguła jest tylko wtedy prawem, gdy jest oparta na idei sprawiedliwości.

Wyżej wymienione idee prawa i sprawiedliwości charakteryzują w optymalnym przypadku cały system prawa . Czy to jest prawo karne , prawo postępowania karnego , cywilnego lub publicznego, system prawny powinien być zawsze oparty na idei sprawiedliwości . Jednak to, co jest sprawiedliwe, jest odczuwalne w zależności od danej osoby i jej moralności.

Prawo karne jest związane z naruszeniem zakazów prawnych, przez ludzkie zachowanie. Sankcje związane z naruszeniem tych zasad to grzywnę lub pozbawienie wolności. Prawo karne dla dorosłych oparte jest głównie na idei karania, prewencji ogólnej i specjalnej. Natomiast prawo karne wobec osób nieletnich oparte jest głównie na idei edukacji, wychowania. Czy mówimy o prawie karnym  w stosunku do niepełnoletnich, czy dorosłych , to w obydwu  przypadkach wspólną ideą jest resocjalizacja.

W przeciwieństwie do prawa karnego, prawo cywilne zajmuje się orzeczeniem winy i jej pochodzeniem. Wina w prawie cywilnym nie znaczy to samo, co w prawie karnym . Istotne tutaj są zobowiązania. Gdy dwie osoby zawarły umowę, obie strony są zobowiązane do jej przestrzegania i wywiązania się z niej.

System prawny jest skomplikowany , ale w większości jest również logiczny. Najtrudniejsze jest egzekwowanie prawa. Ale to jest kwestią prawa procesowego. Okazuje się, iż prawo i sprawiedliwość nie idą wspólnymi drogami. Jeżeli powódca wobec pozwanego ma roszczenia i obaj zdają sobie sprawę z tych roszczeń, lecz pozwany po prostu to odrzuca podczas procesu, to powódca musi udowodnić podstawę tego roszczenia . Jeśli się jemu nie uda, chociaż obie strony zdają sobie sprawę z tej podstawy, to powódca przegra ten proces.

Jeżeli nie chodzi o wielką sumę pieniędzy, to trzeba będzie sie pogodzić się z taką stratą. Trudniej jest jednak, jeśli chodzi (jako to często w procesie karnym bywa) o wolność oskarżonego, który jest niesłusznie oskarżony, a może nawet został niewinnie skazany. Nawet jeśli taka pomyłka sądowa zostanie kiedyś wykryta, niesłusznie oskarżony zostanie uniewinniony i dostanie rekompensatę pieniężną, to z pewnością nigdy to nie będzie w stanie  zadość uczynić wcześniejszego wyroku. I tutaj pojawia się pytanie, czy ta pomyłka nastąpiła z niesprawiedliwości, czy z luki w prawie?  Dla osób dotkniętych tym pytaniem jest to raczej nie istotne.

 

 

Proszę o kontakt telefoniczny i ustalenie terminu: +49 30 - 80 96 26 31


 

 

 

 

IMPRESSUM | DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Copyright:
Hasła wyszukiwania: polski adwokat w Berlinie, adwokat ds. karnych i cywilnych, narkotyków, narkotyki, adwokat cannabis, marycha, narkotyki za kierownicą, prawo karne w Berlinie, adwokat w Berlinie i Niemczech po polsku, Niemcy, obrońca karny w niemczech, polski adwokat z urzedu, kradziez, paserka, paserstwo, Berlin, Frankfurt Oder, obrońca z urzedu, adwokat polski z urzędu w Berlinie i Frankfurcie, polski adwokat w Berlinie do spraw cywilnych i karnych Berlin Wilmersdorf Charlottenburg am Kurfürstendamm, 10707 Berlin, wypadki samochodowe, rozwody, prawo jazdy